Sorumluluk reddi beyanı


Bu web sitesindeki bilgilerin doğru ve güncel olmasını sağlamak için her türlü çabayı gösteriyoruz. Ancak bu web sitesindeki bilgilerin eksiksizliğini, doğruluğunu, güncelliğini veya uygunluğunu garanti etmiyoruz. Bu web sitesinde yer alan bilgilerdeki herhangi bir hata, eksiklik, yanlışlık veya yanlış beyandan sorumlu değiliz.


Bu web sitesine bağlantı verilen veya bu web sitesinden bağlantı verilen üçüncü taraf web sitelerinin içeriğinden, kalitesinden veya kullanılabilirliğinden sorumlu değiliz. Üçüncü taraf web sitelerine olan bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak ve referans olarak verilmektedir. Bu web sitelerini kontrol etmiyoruz veya izlemiyoruz ve içeriklerini, ürünlerini, hizmetlerini, politikalarını veya uygulamalarını onaylamıyor veya bunlarla ilgili herhangi bir sorumluluk üstlenmiyoruz.


Bu web sitesini kullanarak bu şart ve koşulları kabul etmeyi ve bunlara uymayı kabul etmiş olursunuz. Bu şart ve koşulları kabul etmiyorsanız lütfen bu web sitesini kullanmayın.